Riktlinje för anmälan av oegentligheter

Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Detta ska prägla vårt arbete i hela värdekedjan. Vårt hållbarhetsarbete är grunden för vår verksamhet och ska genomsyra vårt agerande och beslutsfattande.

Riktlinje anmälan av oegentligheter

Syfte

Att skapa möjlighet att påtala oegentligheter för att skydda medarbetare, kunder och leverantör.

När

Vid misstanke om oegentlighet och brott mot uppförandekod, Etiska riktlinjer.

Whistleblowersystem

    Du kan kontakta ”Whistleblowersystemet” via webben eller telefonnummer. Det är gratis, lätt att använda och helt konfidentiellt.